Verslag n.a.v. enquête eind 2018.

In december 2018 is onze deelnemers gevraagd een enquête in te vullen met als doel erachter te komen of onze keuzes m.b.t. de bijeenkomsten overeen komen met de verwachtingen en waar wij verbeteringen kunnen aanbrengen in ons aanbod.

Van de 32 mensen die de vragen hebben beantwoord heeft meer dan 50% zelf NAH. 30% is als naaste betrokken bij de doelgroep en 20% is professional. Deze verdeling geeft tevens een heel mooi beeld van de betrokkenheid van naasten en professionals maar ook de wil van de getroffenen om zelf mee te willen denken aan verbetering van ons aanbod en daarmee hopelijk ook verbetering van hun eigen revalidatieproces.

Zoals bij ons al bekend was maar wat uit de antwoorden ook blijkt, bestaat de grootste groep uit mensen met traumatisch hersenletsel en mensen die een CVA hebben gehad. Het grootste deel van de deelnemers kan zelfstandig deelnemen aan onze bijeenkomsten en is daarvoor niet afhankelijk van iemand anders. Voor degene die aangeven afhankelijk te zijn van anderen heeft dit te maken met vervoer naar de bijeenkomsten.

Onze locatie Frans op den Bult blijkt een goede locatie te zijn waar veel tevredenheid over is. Dit betekent dat wij ons best zullen doen dit in stand te houden. Daarover zijn we in gesprek.

Het blijkt dat ongeveer de helft van de deelnemers behoefte heeft om na afloop van een bijeenkomst na te praten in het restaurant. Dit is voor ons momenteel een struikelblok, aangezien we niet goed weten hoe we dit vorm moeten geven. Als u daar misschien ideeën over heeft mag u dat gerust mailen. Het napraten is iets wat buiten NAH-Oost om gaat, wij zijn hierin niet verantwoordelijk (voor de kosten van consumpties of de samenstelling van het gezelschap en de begeleiding daarvan). Uiteraard willen wij wel meedenken in de mogelijkheden en gelegenheid creëren.

Over de onderwerpen van de bijeenkomsten komen er alleen maar positieve berichten, dat is echt fantastisch en houdt in dat we goed aansluiting weten te vinden bij de doelgroep. Tevens hebben we een aantal goede tips gekregen voor nieuwe onderwerpen, hier maken we zeker gebruik van!

Wat ook erg fijn is om te horen is dat een aantal mensen daadwerkelijk aansluiting heeft gevonden bij een professional en daardoor verder zijn gekomen in hun revalidatieproces, of daar nog mee bezig zijn. Dat is natuurlijk de kern van onze Stichting en daarom ook erg belangrijk om te weten.

Op de vraag of men is geïnteresseerd in extra activiteiten zijn de antwoorden erg wisselend. Als we het terugbrengen naar de 2 antwoorden die het meest eruit springen dan zien we dat er belangstelling voor zou zijn om een keer uit eten te gaan met een groep maar ook is er interesse voor (nog meer) informatie in de vorm van het bezoeken van een symposium of congres. Ook dit nemen wij mee in onze plannen maar dit zal wat meer voeten in aarde hebben.

Kortom: al met al blijkt dat we toch al erg goed bezig zijn en dat we zeer bruikbare tips en feedback hebben gekregen uit de enquête. Aan het einde van dit jaar zullen we opnieuw een uitvraag doen om daarmee de stijgende lijn voort te zetten.

Petra Baks