We zoeken proefpersonen voor het onderzoek:

“Robot ondersteunde looptraining voor CVA patiënten.”

Een looprobot ondersteunt de loopbeweging en zou in de toekomst gebruikt kunnen worden voor de behandeling van patiënten met
loopproblemen.
In dit onderzoek wordt het effect van verschillende manieren van ondersteunen tijdens het lopen onderzocht.. De resultaten van dit
onderzoek zouden kunnen helpen om nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen voor mensen met een beroerte of dwarslaesie.
Wanneer?
Het onderzoek zal plaatsvinden op de Universiteit Twente en bestaat uit maximaal 3 sessies (elke sessie duurt maximaal 3 uur).
Wat?
Aan het begin van de metingen zullen elektroden op uw benen geplaatst worden om de spieractiviteit tijdens het lopen te kunnen
meten.
De looprobot zal aan uw benen bevestigd worden en u zult tijdens de metingen een veiligheidsharnas dragen (zie foto). U wordt gevraagd om een aantal keren kort in de looprobot te lopen waarbij verschillende manieren van ondersteuning worden getest.
Wie?
We zoeken mensen die loopproblemen hebben als gevolg van een beroerte en bijv. hulpmiddelen zoals een stok of rollator gebruiken tijdens het lopen.
Hoe verder?
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan het onderzoek of meer informatie willen ontvangen over wat het onderzoek inhoudt, dan kunt u contact opnemen met Hilde Smits bij de vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente.


Wilt u meedoen of meer informatie ontvangen?
Mail of bel dan:
Hilde Smits (h.j.g.smits@student.utwente.nl, 0649977707)
Vakgroep: Biomedische werktuigbouwkunde, Universiteit Twente