Uit gesprekken met jongvolwassenen (18 -35 jaar) met NAH bleek dat er behoefte is om met elkaar activiteiten te ondernemen om zo meer sociale contacten op te doen. In november zijn wij; Patricia, Desiree, Jos, Yvonne en Bert, bij elkaar gaan zitten hoe we kunnen aansluiten bij de behoeften van jongeren met NAH en hun netwerk kunnen vergroten.

Hieruit kwamen de volgende ideeën:

  • Een “café” waar we kennis met elkaar kunnen maken en contacten kunnen leggen, af en toe rond een bepaald thema.
  • Een middag/avond met allerlei (oud Hollandse) spellen/spelen.
  • Wandeling met joules de Boules/klootschieten.

Belangrijk bij de activiteiten die wij aan (gaan) bieden is dat dit gedragen wordt door de jongvolwassenen en vooral dat er in een ontspannen sfeer contact gemaakt wordt.

Mochten je zelf ideeën hebben voor een leuke activiteit dan kan je die altijd bij ons indienen (info@nah-oost.nl).

Op dit moment hebben we de verschillende ideeën uitgewerkt en we zullen ons in eerste instantie, wanneer het na de Corona weer mag, richten op het opzetten van een café in verschillende plaatsen. Helaas is het alleen nog bij ideeën en uitwerking gebleven en is er door de Coronamaatregelen nog niets concreets uitgevoerd. Zodra er enige mogelijkheid is zullen we beginnen met de uitvoering en natuurlijk houden we jullie via dit medium op de hoogte.

Team Jongvolwassenen