Themabijeenkomst Borne

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde. De ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme is niet te
genezen. De symptomen en beperkingen waar Parkinsonpatiënten en hun omgeving mee te maken hebben zullen in de loop van de tijd in aantal en ernst toenemen. De snelheid waarmee dit gebeurt, varieert heel sterk van persoon tot persoon. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk om de symptomen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Deze themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg wordt verzorgd door:

  • Yvonne Schilthuis, huisarts en kaderarts Palliatieve Zorg en medisch consulent consultatieteam palliatieve zorg.
  • Paul Smit, specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts en kaderarts Palliatieve Zorg, verbonden aan ParkinsonNet.
Themabijeenkomst Borne
Klik hier om het document te openen, te downloaden en/of te printen.

Programma 16 mei 2019

14.00 uur Inloop
14.15 uur Lezing
15.00 uur Pauze
15.30 uur Lezing
16.15 uur Afsluiting

Locatie

Kulturhus De Bijenkorf Borne, Marktstraat 23, 7622 CP Borne.
Parkeren in de parkeergarage of met parkeerkaart in de directe omgeving.
Telefoonnummer Kulturhus: 074 265 7200.

Aanmelding

Deze themabijeenkomst is bedoeld voor patiënten & naasten. U kunt zich
aanmelden via het inschrijfformulier voor patiënten & naasten.
Professionals krijgen op een later tijdstip de mogelijkheid om zich in te
schrijven.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Annulering

Indien u onverwacht verhinderd bent, dan kunt u zich afmelden bij het secretariaat van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente via:
npztwente@hotmail.com

Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het Parkinsoncafé of de netwerkcoördinatoren:

Willemien Boevink:
– 06 5021 8185
– info@parkinsoncafehengelo.nl

Agnes van Berkum:
– 06 1093 7897

Gerda Kievitsbosch:
– 06 1314 7418
– npztwente@hotmail.com