NAH Oost is een stichting die bijeenkomsten en activiteiten organiseert voor en door mensen die de gevolgen ervaren van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten.

Promotie filmpje

Waarom zijn bijeenkomsten en activiteiten nodig?

Na een intensieve revalidatieperiode proberen mensen met NAH, ondanks hun beperkingen, een weg te vinden in hun veranderde leven en deel te nemen binnen gezin en samenleving. Daarbij komen zij veel obstakels en uitdagingen tegen. Omdat zij vaak geen contact hebben met andere NAH-getroffenen en onbekend zijn met instanties die hen participatiemogelijkheden kunnen bieden, blijven zij zitten met hun vragen en behoeften.

NAH Oost verbindt ervaringsdeskundigheid en vakdeskundigheid.