Donaties kunt U storten op bankrekeningnummer NL56 RABO 0336 9694 81 t.n.v. Stichting NAH Oost.