Donaties kunt U storten op bankrekeningnummer NL56 RABO 0336 9694 81 t.n.v. Stichting NAH Oost.

Stichting NAH Oost heeft een ANBI-status (RSIN nummer 73583456), omdat we deze status hebben is uw gift aftrekbaar van de belasting.