• Bijeenkomsten waar NAH-getroffenen, naasten en professionals elkaar op vaste tijden kunnen ontmoeten. Tijdens interactieve bijeenkomsten wordt een thema uitgelicht door een vakbekwaam gastspreker en ervaringen en expertise gedeeld.Op deze manier krijgt men bruikbare handvatten aangereikt die inpasbaar zijn in hun leven met NAH en in de hulp en ondersteuning aan mensen met NAH en hun naasten.
  • Activiteiten waar NAH-getroffenen elkaar kunnen ontmoeten om samen te sporten of creatief bezig te zijn. Tevens organiseren we activiteiten speciaal gericht op jongeren met NAH. Deze activiteiten worden geïnitieerd door teams bestaande uit vrijwilligers. Op dit moment organiseren we wekelijks een sport en spel-uur en nah prikkelarm zwemmen, is er één keer per maand een creatieve avond en een wandeling. Daarnaast zijn er drie kookclubs in Hengelo en starten we in juni 2023 met een kookclub Enschede.

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂