Bestuur

Voorzitter
functie vacant

Secretaris
Ellen Stamsnieder

info@nah-oost.nl

Penningmeester
Frans Schulte

penningmeester@nah-oost.nl

Deelnemersadministratie
Petra Baks

administratie@nah-oost.nl

Bestuurslid

Alegonda Wilmink

Joyce van Binsbergen


Beleidsplan Stichting NAH Oost

Dit zijn wij:

Missie en visie

NAH Oost is een stichting die zich inzet voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. Iedereen doet ertoe en heeft recht op een zinvolle plek in onze samenleving. NAH Oost streeft ernaar NAH-getroffenen weer in hun kracht te zetten en deel te laten nemen binnen de eigen sociale omgeving en onze samenleving.

Hier staan wij voor:

Na een intensieve revalidatieperiode vervalt de professionele ondersteuning voor de NAH-getroffenen en raken mede-getroffenen buiten beeld. Expertise en ervaringen zijn voor hen van groot belang om de zelfregie terug te krijgen en weer deel te nemen binnen de eigen sociale omgeving en onze samenleving. NAH Oost biedt hen, hun naasten en professionals één aanspreekpunt, een vaste locatie en vaste tijden waar men bijeen kan komen.

Wij organiseren/initiëren:

● Bijeenkomsten waar NAH-getroffenen, naasten en professionals elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten wordt een thema uitgelicht door een vakbekwaam gastspreker en ervaringen en expertise gedeeld. Op deze manier krijgt men bruikbare handvatten aangereikt die inpasbaar zijn in hun leven met NAH en wordt de drempel naar hulp en ondersteuning verlaagd.

● Activiteiten waar NAH-getroffenen elkaar kunnen ontmoeten om samen te sporten, te koken of creatief bezig te zijn. Tevens worden activiteiten georganiseerd voor jongeren met NAH (18-35). Alle activiteiten worden aangeboden door teams, bestaande uit vrijwilligers met en zonder NAH.

● Nieuwsbrief: met enige regelmaat wordt de nieuwsbrief uitgebracht. Hierin worden onder andere aankondigingen van bijeenkomsten en activiteiten gepubliceerd. Professionals zullen ons op de hoogte brengen van actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van NAH. De nieuwsbrief wordt gepubliceerd op onze site.

Waarom doen we dit:

Wij willen het perspectief van NAH-getroffenen verbreden en hun netwerk uitbreiden zodat zij de regie weer in eigen hand krijgen. Mensen met NAH hebben vaak geen netwerk waar zij bij zijn aangesloten en worden daardoor niet op de hoogte gehouden van revalidatie-en herstelmogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van NAH. Wij zetten professionals weer in beeld en brengen getroffenen op deze manier in contact met passende hulp of ondersteuning. Gedeelde ervaringen en expertise zijn van meerwaarde op de kwaliteit van leven.

Ons bestuur/directie bestaat uit vrijwilligers die zich belangeloos en kosteloos inzetten voor de Stichting NAH Oost. Eventuele voorgeschoten kosten worden redelijkerwijs vergoed. Zij ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. De stichting NAH Oost heeft geen personeel in dienst. Een besluit van het bestuur betreffende handelingen die een bedrag van 2000 euro te boven gaan, wordt genomen met een algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Privacy en gegevens.

NAH Oost neemt de bescherming van de gegevens van onze deelnemers serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nah-oost.nl. Zo houden wij de beveiliging optimaal.

Stichting NAH Oost is opgericht op 03-01-2019 onder, kvk-nummer 73583456

Post- vestigingsadres: Oelerweg 62a, 7555 GT Hengelo

Bezoekadres: Open Leerhuis SWB Wegtersweg 14, 7556 BR Hengelo

E-mailadres: info@nah-oost.nl

Bankrekeningnummer: NL56 RABO 0336969481

RSIN nummer: 859589158

Financiën 2023