• Uitnodiging webinar NAH Oost 18 januari 2022

  Onderwerp:  Letselschade en rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid na een trauma

  Gastspreker: : Erik Dorenbosch Advocaat (LSA) bij Berg en Bosch en Stéphanie Profijt Advocaat arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht/eigenaar bij SPRAAQ advocaten, zij zijn beiden lid van onze werkgroep letsel en arbeid.

  Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Letselschade na een ongeval; hoe gaat dat in zijn werk en wat kan ik verwachten?
  • Arbeidsongeschikt na een ongeval; wat zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer en wat kan ik als naaste verwachten?

  Locatie: online inloggen mogelijk vanaf 19.00 uur.

  Tijd: dinsdag 18 januari 2022 van 19.30 tot 20.45 uur.
  U kunt zich aanmelden tot 15 januari 2022 door een mail sturen naar Petra Baks via administratie@nah-oost.nl  deelname  is gratis.

 • Heerlijke wijn met een goed gevoel?
  Wat zijn we ontzettend blij met deze geweldige actie van Lionsclub Enschede Adversa, zij  steunen  dit jaar Stichting NAH Oost financieel met de opbrengst van hun jaarlijkse wijnactie. In oktober mochten we ons presenteren aan deze club, we vertelden over onze stichting, over de bijeenkomsten, de activiteiten die we dit jaar hebben georganiseerd en de plannen voor de komende jaren. De leden luisterden heel aandachtig, stelden mooie vragen en gaven aan dat ze  naast deze prachtige actie ook wel graag iets in praktische zin voor ons willen betekenen. Het voelde als een warm bad, wat een betrokkenheid en niet onbelangrijk, door deze actie kunnen we onze activiteiten uitbreiden en veelal gratis aanbieden. Over de Lionsclub Enschede Adversa                                                                                                                                                                                          Lionsclub Enschede Adversa zet zich in voor de lokale gemeenschap. Zij organiseren diverse activiteiten waarmee ze bijdragen aan diverse doelen in Twente. De Missie Samen een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap. Samen zetten wij ons in om bij te dragen aan het vergroten van de levensvreugde binnen de lokale gemeenschap, onder het motto: ‘Adversa is samen doen, samen helpen, samen geven’. De Visie Mensen die openstaan voor elkaar en anderen samenbrengen in een gezellige, hechte omgeving, waarin wij uit gezamenlijke activiteiten energie putten die wij inzetten om iets te kunnen doen om de levensvreugde van de lokale gemeenschap te vergroten. De website: Lions Club Enschede Adversa  
 • We zoeken een bestuurslid

  NAH Oost is een stichting die zich inzet voor de belangen en behoeften van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten in Twente. Als pijlers hanteren wij het stimuleren van hun zelfredzaamheid en deelname binnen hun eigen sociale omgeving en onze samenleving. Als bestuurslid ga je deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers! Ons team bestaat uit mensen met affiniteit met de doelgroep. Daarin zijn we allemaal onderdeel van het geheel.

  Functieomschrijving: 

  Wat wordt er van je verwacht?  Je beheert de agenda, notuleert tijdens de maandelijkse bestuursvergadering en zorgt voor verslaglegging.

  Je ondersteunt de voorzitter daar waar nodig.   Je werkt nauw samen met de andere bestuursleden, we zijn flexibel in het verdelen van de taken. Je helpt bij het organiseren van activiteiten voor onze deelnemers en kunt, samen met de voorzitter, onze stichting vertegenwoordigen tijdens evenementen.

  Goed kunnen samenwerken in een team is belangrijk net als goede communicatieve en sociale vaardigheden. Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is noodzakelijk. Ervaring met Microsoft Word en Google Drive is een pré.

  Enthousiast geworden?

  Neem bij interesse of vragen contact op met Lilian Wolthuis-Droste, voorzitter@nah-oost.nl , kijk voor meer informatie over onze stichting op www.nah-oost.nl

 • Letselschade en dan? Een bijdrage van de werkgroep Letsel & Arbeid
  De werkgroep Letsel & Arbeid heeft tot doel om als vraagbaak en bron van informatie en kennis te dienen voor stichting NAH Oost. Heeft u bijvoorbeeld vragen over de behandeling van een letselschadezaak na een ongeval of andersoortig  voorval of vragen die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, re-integratie, uitkeringen (UWV) en de juridische positie van de werknemer en de werkgever dan kunt u die stellen via het secretariaat of via het spreekuur van NAH Oost. (info@nah-oost.nl) Deze bijdrage gaat over de vraag hoe een letselschadezaak (na een ongeval) normaliter verloopt en wat je als betrokkene mag verwachten. In de volgende nieuwsbrief komt de juridische positie van de werknemer en de werkgever aan de orde. Dat een ongeval in een klein hoekje zit blijkt helaas maar al te waar te zijn. De gevolgen ervan zijn vaak enorm ingrijpend. Niet alleen voor het slachtoffer zelf maar ook voor het gezin, familie en vrienden. De gevolgen werken ook door in zaken als werk en inkomen, het sociale leven dat iemand heeft (had), sport en hobby’s en vele andere zaken die voor velen zo vanzelfsprekend zijn. Kortom; alles wat normaliter belangrijk is voor iemand, is verdwenen of is ineens niet vanzelfsprekend meer. In de meeste gevallen begint een letselschadezaak met het onderzoek naar de vraag of er een aansprakelijke partij is aan te wijzen. Soms is dat niet noodzakelijk wanneer er een vorm van verzekeringsdekking is, die uitkeringen doet zonder dat er een aansprakelijke partij nodig is (bijvoorbeeld bij een reis- of een ongevallenverzekering of bij een verkeersverzekering zoals een SVI). In veel gevallen zal er na een ongeval met letsel een aansprakelijke partij aangewezen kunnen worden. Na erkenning van de aansprakelijkheid zal diens verzekeraar (meestal een aansprakelijkheidsverzekeraar voor motorvoertuigen of een aansprakelijkheidsverzekeraar voor particulieren of voor bedrijven) de door het slachtoffer geleden schade moeten vergoeden. Doorgaans worden in dat geval ook voorschotten betaald op deal door het slachtoffer gemaakte kosten.  Bij onkosten en schade door een ongeval wordt uitgegaan van een zeer ruim schadebegrip. Ook minder voordehand liggende schadeposten moeten worden vergoed. Bij schade moet u onder meer denken aan onverzekerde medische kosten, de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar, misgelopen inkomen, misgelopen inkomsten uit witte- en zwarte bijverdiensten, huishoudelijke hulp, schade omdat er hulppersonen moeten worden ingehuurd voor onderhoud van woning en tuin en extra reiskosten. Daarnaast heeft het slachtoffer recht op een smartengeldvergoeding. De bedragen voor smartengeld zijn relatief laag, maar bij ernstig letsel met veel beperkingen gaat het toch om zeer substantiële bedragen. Tegenwoordig is het ook voor een kleine groep van familieleden mogelijk, om bij zeer ernstig letsel een smartengeldvergoeding te krijgen. Een letselschadezaak gaat echter om veel meer dan alleen geld. De verzekeraar is verplicht om het slachtoffer, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is terug te brengen in de toestand zoals die bestond voor het ongeval. Dat betekent dat de verzekeraar de verplichting heeft om de kwaliteit van leven van het slachtoffer in privé zoveel mogelijk te herstellen (denk daarbij aan het gezinsleven, hobby’s, vrije tijd en het sociale leven) en daarnaast de verplichting heeft om een slachtoffer te re-integreren bij de eigen werkgever of elders. Uiteraard is de verzekeraar verplicht om het herstel van het slachtoffer zoveel mogelijk te bevorderen en ook kosten voor minder reguliere behandelmethoden kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De afwikkeling van een letselschadezaak is dus een veel uitgebreider proces dan “het geven van een zak geld aan het slachtoffer’. Het is in alle gevallen maatwerk en de verzekeraar zal daarin mee moeten denken. Niet onbelangrijk om te vermelden is dat een slachtoffer van een ongeval hulp kan inschakelen voor juridische bijstand zonder dat daarvoor het slachtoffer kosten aan verbonden zijn. De kosten voor rechtsbijstand vormen een schadepost die door de aansprakelijke schadeverzekeraar moet worden voldaan. Gesteld kan worden dat in Nederland gelukkig een sluitend en goed werkend juridisch systeem voorhanden is dat het slachtoffer in de gelegenheid stelt om zich bij de afwikkeling, van de gevolgen van een ongeval, te laten ontzorgen door een belangenbehartiger op juridisch gebied, waarvan de rol veel verder gaat dan wellicht wordt gedacht. Het op de juiste wijze afwikkelen van een letselschadezaak is nu eenmaal veel meer dan geld alleen. Het is maatwerk waarbij voorop staat dat het slachtoffer, zoveel als mogelijk is, teruggebracht moet worden in de kwaliteit van leven en werken zoals die bestond voor het ongeval. Deze bijdrage is geschreven door:  Mr. E.P. (Erik) Dorenbosch Advocaat gespecialiseerd in letselschade en verzekeringsrecht Lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) Erik Dorenbosch is werkzaam bij Bosch & Berg Letselschade Advocaten te Borne.
 • Van Lilian
  Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021, tijd om even terug te kijken naar dit bijzondere jaar. Dit jaar hebben wij onze doelen ruimschoots gehaald. We wilden graag dat mensen met NAH aan activiteiten zouden deelnemen en hoopten deze consistent aan te kunnen bieden. Niet alleen het aantal vrijwilligers vermeerderde, ook onze (online) reikwijdte verbreedde. Dit betekent dat wij zichtbaarder en vindbaar zijn voor onze doelgroep. Dank daarvoor! Ook zijn we dankbaar dat we veel fijne, enthousiaste mensen mochten begroeten bij de activiteiten. Helaas moeten we nu even op de rem trappen i.v.m. de Coronamaatregelen maar zo gauw het weer mag gaan we door met de bestaande en met nieuwe activiteiten. Hoewel we de stille hoop koesterden dat we weer themabijeenkomsten mochten organiseren bij Frans op den Bult, heeft dit in 2021 slechts één keer plaatsgevonden. Wij houden ons aan de maatregelen van het RIVM. In 2021 zullen bijeenkomsten hybride worden; fysiek waar mogelijk en als webinar als het niet anders kan. We zijn blij verrast door de sponsoring, giften en subsidies van verschillende organisaties, stichtingen en particulieren. Het geeft ons de financiële ruimte om onze plannen uit te breiden en te verfijnen. Door de toename aan werkzaamheden en rekening houdend met de mogelijkheden van onze bestuursleden, is een extra bestuurslid van harte welkom. De vacature vind je in deze nieuwsbrief. Voel je vrij om te reageren. Hopelijk kijk je terug op een mooi 2021. Wij wensen je veel leesplezier en een mooie decembermaand. Heel graag tot volgend jaar!
 • Breinlijn
  Een vraag over Hersenletsel? Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee. Voor de getroffene en de naasten, maar ook voor professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkteamleden. Breinlijn is een gratis landelijk loket waar je terecht kunt met vragen over hersenletsel. Breinlijn denkt met je mee en geeft je informatie. Een hersenletseldeskundige in jouw regio verwijst je naar passende zorg en ondersteuning. klik hier voor de website
 • Voeding en de hersenen
  De juiste voeding kan de gezondheid van de hersenen positief beïnvloeden. Dr. ir. Ondine van de Rest onderzoekt aan de afdeling Humane Voeding en Gezondheid van de Wageningen University de relatie tussen voeding en hersengezondheid. Onze hersenen maken ongeveer 2% van het lichaamsgewicht uit, maar gebruiken 20% van de energie. Ze hebben dus veel glucose, eiwitten en gezonde vetten nodig om ons lichaam aan te sturen. Om te zorgen dat al die activiteit ons hele leven lang optimaal verloopt en om veroudering van hersencellen tegen te gaan, is voeding belangrijk. Paling, zalm en haring De juiste voeding zorgt voor een betere gezondheid van de hersenen. De hersenen bestaan voor meer dan de helft uit vet dat qua vetzuren grotendeels overeenkomt met het soort vet in vette vis. Paling, zalm en haring bijvoorbeeld zijn rijk aan deze omega- 3-vetzuren. ‘Het is daarom verstandig om eens per week vette vis te eten’, zegt Van de Rest. Verder spelen vitamine B12 en foliumzuur waarschijnlijk een belangrijke rol bij het positief beïnvloeden van de hersengezondheid. ‘Vitamine B12 zit vooral in vlees, vis, eieren en zuivel. Je kunt in plaats daarvan ook een supplement nemen, maar voeding heeft de voorkeur als er geen sprake is van een tekort. Een supplement valt alleen aan te raden als er echt tekorten zijn. Supplementen zijn vrij verkrijgbaar, maar het is wel belangrijk je aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te houden. Foliumzuur zit vooral in groene bladgroente en volkoren granen.’ Ook vitamine D lijkt positief te werken op de hersenen, hoewel de precieze invloed niet helemaal duidelijk is. ‘Vitamine D is goed voor botgezondheid, dus het is hoe dan ook verstandig er voldoende van in te nemen. Vooral ouderen raden we aan om vitamines B12 en D op peil te houden. Deze groep heeft vaak een tekort aan beide vitamines en kan vitamine D minder goed zelf aanmaken. Ze kunnen beide vitamines via voeding binnenkrijgen door margarine, halvarine, eieren of vette vis. Gunstig effect Een gezonde en lekkere mix van de voedingsstoffen maakt het een stuk leuker om je aan het voedingsadvies van de Schijf van Vijf te houden en je hersengezondheid te stimuleren. Met het DASH-dieet bijvoorbeeld, oorspronkelijk ontwikkeld om de bloeddruk te verlagen. ‘Daarin zitten elementen die ook positief werken voor de hersenen, ook al is het dieet daar niet voor bedoeld. Of het mediterrane dieet met veel olijfolie, groente en fruit. Ingrediënten die ook een gunstig effect hebben op de hersenen.’ Het beste van die twee werelden wordt momenteel onderzocht in het MIND-dieet (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay). MIND is speciaal gericht op de hersenen en heeft elementen uit zowel het mediterrane als het DASH-dieet. De nadruk ligt op plantaardige voedingsmiddelen. Dierlijke producten en voedingsmiddelen met veel verzadigd vet, bijvoorbeeld kaas en snacks, dienen beperkt te worden. Hersencellen fit houden Extra veel nadruk in het MIND-dieet krijgen voedingsmiddelen die de hersencellen vermoedelijk fit houden en dementie helpen voorkomen. Groene bladgroenten als spinazie en andijvie en fruit in de vorm van kleurrijke bessen zijn het uitgangspunt van dit dieet. ‘Er is in Amerika een grote studie gaande naar dit dieet. Uit de eerste resultaten lijkt het erop dat de hersenfuncties van ouderen die het dieet volgen minder snel achteruit gaan en dat ze minder vaak alzheimer krijgen dan mensen met een ongezond eetpatroon. Maar voor harde conclusies is meer nodig’, zegt Van de Rest. ‘We starten de MOCIA-studie, een grote zevenjarige studie waar de Hersenstichting aan bijdraagt. In de studie wordt gekeken naar de invloed van het MIND-dieet en worden ook beweging, slaapverbetering, stressreductie en cognitieve training onderzocht. Want alleen goede voeding is niet genoeg voor goede hersengezondheid.’ Voeding tegen alzheimer In samenwerking met het Alzheimercentrum in Amsterdam onderzoekt Van de Rest bij mensen met geheugenproblemen onder andere wat ze eten en hoeveel vitamine B12 en vetzuren er in hun bloed zitten. ‘Dit doen we door een aantal voedingsvragen te stellen aan alle patiënten die het Alzheimercentrum bezoeken. We hopen dat dit onderzoek ons helpt om richtlijnen voor gezonde voeding speciaal voor mensen met een vroege vorm van alzheimer op te stellen.’
 • Mindervalide vissers kunnen terecht bij speciale vissteiger in Wierden
  Vissen langs de waterkant: het is ontspanning voor veel mensen. Maar als je slecht ter been bent of in een rolstoel zit, wordt vissen lastig. Immers, in het drassige gras zak je snel weg. Daarom heeft Hengelsportvereniging Ons Genoegen in Wierden een speciale vissteiger laten aanleggen voor mindervaliden. “Iedereen moet kunnen genieten van vissen, dat is zo heerlijk”, vindt bestuurslid Johan Bruins.
  De stenen steiger is makkelijk te bereiken voor rolstoelgebruikers en door de stalen stang bovendien nog veilig ook. De visvereniging is er de afgelopen periode druk mee bezig geweest. “We hebben voorheen veel geprobeerd om jongeren naar de vereniging te halen, nu wilden we kijken wat we voor de ouderen konden doen. We zijn blij dat het gelukt is”, legt Bruins uit. Vrij uniek In Overijssel is een speciale vissteiger vrij uniek. Alleen in Almelo en Zwolle zijn ook dergelijke steigers, waardoor minder validen kunnen vissen. “Ik zou zien dat het op meer plekken komt, want het is voor ons echt een uitkomst”, vertelt Harry Beukers, die zelf in een rolstoel zit. Hij heeft net een hengel uitgeworpen en al twee vissen binnengehaald. “Ik was niet echt een visser, maar dit ga ik vaker doen.” Tijdens de speciale opening mochten bewoners van dagcentrum Eikenlaan in Wierden als eersten de steiger in gebruik nemen. De 80-jarige Egbert van der Ziel vangt in een kwartiertje tijd drie vissen. “Ik denk dat die beestjes dachten: we moeten bij die man zijn”, lacht hij. Het vissen vindt hij voor een keertje wel leuk om te doen. “Niet alleen hoor, want dat is mij te ongezellig.”

  Dankzij een stang is de steiger veilig toegankelijk voor minder validen (Foto: RTV Oost / Jeroen Kuiper)

  Dankzij een stang is de steiger veilig toegankelijk voor minder validen (Foto: RTV Oost / Jeroen Kuiper)
  De speciale vissteiger kost negenduizend euro en is grotendeels betaald door de vereniging zelf. Ook heeft Sportvisserij Nederland een kwart van het bedrag opgehoest. De steiger is toegankelijk voor minder validen en voor leden van Hengelsportvereniging Ons Genoegen. De inspiratie voor de steiger werd opgedaan in Drenthe. Bruins: “Daar zag ik het voorbij komen. Toen wist ik dat wij dit ook zouden moeten doen. Het is belangrijk dat iedereen kan genieten van onze mooie vissport.”
 • Ergotherapie bij hersenletsel

  Ergotherapie Nederland heeft deze animatie samen met experts uit de praktijk ontwikkeld. In deze animatie leggen wij de rol van ergotherapie bij hersenletsel uit. We laten zien dat in de zorg van de huisarts, revalidatiearts, (CVA)verpleegkundige en POH de samenwerking met de ergotherapie ondersteunend en belangrijk kan zijn. Dit geldt ook als het hersenletsel langer geleden is opgelopen.

  https://www.youtube.com/watch?v=T_Cv5pZQ9hs
 • Het oude normaal: hoezo te veel prikkels?

  “Oude normaal wordt pittig voor je brein, denken experts”, kopt de NOS.  Na alle versoepelingen duiken we waarschijnlijk weer massaal de kroeg in, dansen we weer met duizenden mensen op een grasveld en kussen we ouderwets op familiebijeenkomsten. Experts waarschuwen voor overbelasting van het brein, omdat we “eerst weer aan al die prikkels zouden moeten wennen”. Begrippen als overprikkeling en prikkelverwerking worden benoemd, maar wat betekenen ze eigenlijk en wat gebeurt er bij mensen met hersenletsel voor wie dit al het “oude normaal” was? We krijgen constant allerlei prikkels binnen. We zien, horen, voelen, en ruiken de hele dag door. Deze prikkels geven ons belangrijke informatie die we kunnen gebruiken om adequaat te functioneren. Dit noemen we prikkelverwerking. Als je overprikkeld raakt, komt dat soms doordat je te veel prikkels tegelijk binnen krijgt, of doordat prikkels harder binnen komen dan gewoonlijk. Dit kan verschillen per situatie en per persoon. Dat heeft te maken met je individuele drempelwaarde, die bepaalt wanneer je een prikkel opmerkt. Mensen met een lage drempelwaarde raken eerder overprikkeld dan mensen met een hoge drempelwaarde. Allerlei factoren kunnen je drempelwaarde beïnvloeden, zoals stress. Stel, je bent zenuwachtig of gespannen voor een belangrijke toets, dan zou het kunnen dat je je moeilijk kunt concentreren tijdens het studeren, omdat je sneller afgeleid wordt door geluiden uit je omgeving.

  Veranderde drempelwaarde

  Onze individuele drempelwaarde kan ook veranderen na iets ingrijpends zoals een hersenletsel. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat alle prikkels even hard binnen komen. Daardoor wordt het moeilijker om je te focussen op de prikkels die je nodig hebt voor je activiteit op dat moment. Zo loop je bijvoorbeeld door de supermarkt op zoek naar de juiste koffiecupjes, maar raak je volledig afgeleid door het gerinkel van alle karretjes, de geur van het versgebakken brood en het omroepbericht voor het openen van kassa 5 door Naomi alsjeblieft, waardoor het onmogelijk wordt om je nog te concentreren op je doel. Daarbij word je misschien misselijk of duizelig en kom je vervolgens doodmoe thuis. Voor veel mensen betekent dit dat zij niet meer de kroeg in gaan, of niet gaan dansen met duizenden mensen op een festival.

  Wetenschappelijk onderzoek

  De precieze oorzaken van overprikkeling na hersenletsel is nog onduidelijk, net als hoe vaak het voorkomt. Het is daardoor moeilijk om een geschikte behandeling te ontwikkelen en mensen van goede informatie te voorzien. Daarom ga ik binnen het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) het containerbegrip overprikkeling onderzoeken. Ik ga onderzoeken wat het verschil is tussen de overprikkeling zoals de NOS die omschreef, die samenhangt met normale variatie tussen individuen en situaties, en overprikkeling zoals het de levens beperkt van mensen met een hersenletsel. Als we factoren kunnen identificeren die bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van overprikkeling, dan kunnen we met gerichte adviezen komen, waarmee we ook voor mensen met een hersenletsel een “nieuw normaal” kunnen creëren.
  Marilien Marzolla is promovendus bij het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (Maastricht University). Zij doet onderzoek naar prikkelverwerking bij mensen met een hersenletsel.

Subscribe to our newsletter!