• 16 maart 2021: Webinar “Professionele onbekendheid met NAH”

  Onderwerp:  Professionele onbekendheid met NAH en de noodzaak van verbeteringen in de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren

  Gastspreker: Eric Hermans, Eigenaar/ Senior consultant bij Brain Project
  Locatie: online 
  Tijd: van 19.30 tot 21.00. U kunt inloggen vanaf 19.00 uur.

  In Nederland leven meer dan 100.000 kinderen, jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Als gevolg van professionele onbekendheid met dit letsel blijven veel jong-getroffenen onder de radar, met veel nare sociale gevolgen.  Eric Hermans geeft inzicht in oorzaken van dit hersenletsel en biedt ondersteuningsmogelijkheden aan getroffenen, ouders, professionals, docenten, huisartsen en werkgevers.

  U kunt zich tot 15 maart 2021 gratis aanmelden bij Ellen van Assen info@nah-oost.nl. U ontvangt een link op 16 maart.

 • U kunt ons ontmoeten in onze Kantoorruimte bij SWB Hengelo
  Eind maart 2020 sprak Lilian met SWB-directeur Robert Monninkhoff. Na afloop van het gesprek gaf hij een rondleiding door het gebouw waar professionals en cliënten werkzaam zijn. Een grote groep van deze cliënten zijn mensen met NAH. Het was mooi te ervaren hoe mensen zich ondanks hun beperkingen verdienstelijk kunnen maken en hieraan samen plezier ervaren. Binnen het gebouw van de SWB aan de Wegtersweg 14 in Hengelo hebben zich meerdere maatschappelijke organisaties gevestigd. Enthousiast geworden door deze laagdrempelige, maatschappelijk-sociaal en motiverende organisatie, polste Lilian voorzichtig of er nog plaats was voor NAH Oost. En dat was er! We zijn ontzettend dankbaar dat we op de woensdag- en vrijdagmiddagen van 14.00 tot 16.30 uur gebruik mogen maken van een kantoorruimte, we kunnen er overleggen en vergaderen met bestuur en teams en we gebruiken deze ruimte ook om u te spreken! Mocht u met ons in gesprek willen, maak dan een afspraak via info@nah-oost.nl we ontmoeten u graag!!
 • Hersenrevalidatie en Tinnitus

  Hersenletsel is al vervelend genoeg. Helaas hebben veel mensen met NAH daarnaast ook nog last van Tinnitus. Tinnitus als gevolg van overbelasting tijdens de neurorevalidatie. Als deze signalen verkeerd worden begrepen, ontstaat een vicieuze cirkel die het revalidatieproces bemoeilijkt en soms zelfs belemmert. 

  Een beschadigd, niet fit brein, is minder belastbaar dan een onbeschadigd fit brein. Belastbaarheid is misschien wel het belangrijkste begrip als het gaat om neurorevalidatie. Revalidatie betekent immers het werken naar (zoveel mogelijk) herstel van het oude niveau van functioneren. Revalideren kun je op stoornisniveau (bv. cognitieve training), op beperkingsniveau (weer leren lopen, praten etc.) en op handicapniveau (weer zelfstandig wonen, re-integreren in werk etc.). Op alle niveaus ligt de uitdaging om de belastbaarheid terug op peil te krijgen. Zolang dat nog niet het geval is, is er sprake van overbelasting; niet door het teveel aan inspanning, maar door het tekort aan belastbaarheid. Revalideren en overbelasten gaan dan ook, weliswaar gecontroleerd en idealiter gedoseerd, hand in hand. Dit is voelbaar door hoofdpijn, vermoeidheid, verstrooidheid (etc.), zichtbaar door prikkelbaarheid, labiliteit (etc.) en hoorbaar door overgevoeligheid voor geluid en oorsuizen (etc.).

  Met name oorsuizen (tinnitus) is een veel voorkomend symptoom. Dit komt voor bij veel mensen, met of zonder NAH. Toch is bij al deze mensen sprake van een overbelasting. Bij de meesten niet door hersenletsel, maar bijvoorbeeld door slechthorendheid (horen is werken), psychische problemen (burn-out, depressie, angst etc.) of van lichamelijke oorzaken (oververmoeidheid, ziekte, chronische pijn etc.). Machteloosheid t.a.v. tinnitus houdt het vervolgens in stand waardoor het in lijden kan overheersen. 

  De belastbaarheidsdaling bij NAH en de inspanningen tijdens revalideren, kunnen zo ook tinnitus veroorzaken, als uiting van de inspanningen. Tinnitus is geen ziekte, maar een signaal van mentale overbelasting. Tijdens de revalidatie is het belangrijk te beseffen dat tinnitus een leidraad is voor belastbaarheidsherstel en daarna een grensbewaker. 

  Dit is een samenvatting van de column van Olav Wagenaar op onze website, klinisch neuropsycholoog, Specialist Gehoor, Geheugen & Gedrag

 • Column Olav Wagernaar – NAH Oost – Hersenrevalidatie en tinnitus
  Terwijl het oplopen van hersenletsel vervelend genoeg is en de gevolgen – zichtbaar of onzichtbaar- lange tijd pijn en moeite kosten, hebben veel mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) daarnáást last van de uitingen van die pijn en moeite. Als deze signalen verkeerd worden begrepen, ontstaat een vicieuze cirkel die het revalidatie proces bemoeilijkt en soms zelfs belemmert. Dat maakt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar het brein eigenlijk is; in de eerste plaats t.a.v. het oplopen van schade, maar in de tweede plaats ook t.a.v. het herstel daarvan.
  1. Alhoewel beschermd in een afgesloten schedel (de ronde vorm van het hoofd maakt het schedelbot extra sterk) en ook nog ‘s door vloeistof als een ‘rondom-airbag’, toch kan juist de bewegingsruimte van het brein leiden tot schade door het botsen tegen de binnenkant van de schedel en/of scheuringen in bloed-, zenuw- en vezelbanen wanneer de bewegingen al te bruusk zijn (bv. ongeval). De bescherming helpt ook niet bij ziekten of pech, waardoor de zenuw- of bloedbanen ‘van binnenuit’ beschadigen (bv MS, CVA etc.). En daarmee ontregelt alles. De ontregeling is direct merkbaar aan functie-uitval, stoornissen, beperkingen en handicaps. Vooral de onzichtbare zijn verraderlijk. Zie het brein even als een computer: net nieuw of met goede fire-walls en antivirusprogramma, draaien de programma’s vlot en zonder foutmeldingen. Maar als er eenmaal een beschadiging is, dan zijn traagheid en vastlopers opvallend. Niet alleen moet er dan een  herstelprogramma worden uitgevoerd, maar ook moeten er vernieuwingen komen. Een leek, maar ook een computer deskundige kan daar lange tijd mee bezig zijn. Soms blijkt de schade onherstelbaar. Maar het brein is geen computer, al is het maar omdat deze computer ook gevoelens en gedrag aanstuurt. Toch is deze metafoor zinvol om te begrijpen dat de gevolgen van schade niet zomaar opgelost zijn en veel inspanningen vereisen: het langdurig en frustrerend geploeter bij het proberen te herstellen van een beschadigde computer is voor iedereen wel herkenbaar.
  Dáár gaat dit over: het geploeter. En het doel daarvan.
  1. Om inspanning te kunnen leveren heb je een goede conditie nodig. Dat geldt voor de mentale, cognitieve conditie niet minder dan voor de lichamelijke spierconditie. Na hersenletsel sta je dan ook voor de taak om als het ware ‘kreupel een marathon te gaan lopen’. De meeste revalidanten willen dat ook nog ’s binnen een overzichtelijke tijd (Lees: snel). Dus: kreupel de marathon gaan lopen, en wel binnen de geldende 4 uur. Reken maar dat dat een hoop inspanning gaat kosten! De inspanningen worden verdeeld over meerdere (psychische) functies: cognitie (informatieverwerking), gevoelens (emoties), driften (angst, agressie, lust). Tijdens de ‘training’ moet zowel psychisch als lichamelijk tot het uiterste worden gegaan en dat betekent logischerwijs een uitputtingsslag op diezelfde terreinen cognitie, emoties, driften, lichaam. Die uitputtingsslag is voelbaar, zichtbaar en hoorbaar.
  Een beschadigd niet fit brein is minder belastbaar dan een onbeschadigd fit brein. Belastbaarheid is misschien wel het belangrijkste begrip als het gaat om neurorevalidatie. Revalidatie betekent immers het (werken) naar (zoveel mogelijk) herstel van het oude niveau van functioneren. Revalideren kun je op stoornisniveau (bv. cognitieve training), op beperkingenniveau (weer leren lopen, praten etc.) en op handicapniveau (weer zelfstandig wonen, reintegreren in werk etc.).  Op alle niveau’s is het de uitdaging om de belastbaarheid terug op peil te krijgen. Zolang dat nog niet het geval is, is sprake van overbelasting; niet door het teveel aan inspanning, maar door het tekort aan belastbaarheid. Revalideren en overbelasten gaan dan ook, weliswaar gecontroleerd en idealiter gedoseerd, hand in hand. Dit is voelbaar door hoofdpijn, vermoeidheid, verstrooidheid (etc.), zichtbaar door prikkelbaarheid, labiliteit (etc.) en hoorbaar door overgevoeligheid voor geluid en oorsuizen (etc.). Met name oorsuizen (tinnitus) is een veel voorkomend symptoom. Dit komt voor bij veel mensen, met of zonder NAH. Toch is bij al deze mensen sprake van een overbelasting. Bij de meesten niet door hersenletsel, maar bijvoorbeeld door slechthorendheid (horen is werken), psychische problemen (burn-out, depressie, angst etc.) of lichamelijke oorzaak (oververmoeidheid, ziekte, chronische pijn etc.). Machteloosheid t.a.v. tinnitus houdt het vervolgens in stand waardoor het in lijden  kan overheersen. De belastbaarheidsdaling bij NAH en de inspanningen tijdens revalideren, kunnen zo ook tinnitus veroorzaken, als uiting van de inspanningen van een ‘zware training voor een kreupele marathon’. Tinnitus is geen ziekte, maar een signaal van mentale overbelasting. Sommigen zouden daar iets tégen moeten doen, maar met NAH weet je waarvóór het dient: in de revalidatie een leidraad voor belastbaarheidsherstel en daarna een grensbewaker. Olav Wagenaar Klinisch neuropsycholoog Specialist Gehoor, Geheugen & Gedrag
 • Webinar EMDR

  Evaluatie online bijeenkomst/webinar 19-1-2021

  Op 19 januari 2021 organiseerden we onze eerste webinar!

  Voor dit webinar nodigden we prof. dr. Ad de Jongh uit. Ad is o.a. GZ-psycholoog, bijzonder hoogleraar Angst- en Gedragsstoornissen en initiator van de EMDR-therapie in Nederland.

  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

  Een voorbeeld van EMDR bij traumatisch letsel: De ervaring van het ongeluk kan veel nare herinneringen met zich meebrengen, zowel vanuit de beleving van de getroffene als de naaste. De confrontatie met de veranderingen en kwetsbaarheid van een naaste die ernstig NAH heeft opgelopen kan sterkte emoties bij je naar boven brengen. Deze emoties kunnen invloed hebben op je dagelijks leven. Beide situaties kunnen het startpunt worden van EMDR. Op de site EMDR vindt u een lijst met EMDR-behandelaars.

  Tijdens dit webinar werden opnames  van behandelingen getoond, veel vragen gesteld en ervaringen gedeeld door getroffenen, naasten en professionals. De reacties van de deelnemers varieerden van ‘Helder en duidelijke presentatie’ ‘Leerzame avond!’ ‘Bedankt voor de informatie, het was interessant’ tot ‘Bedankt, zeer de moeite waard!’

  Door een technisch probleem konden helaas niet alle belangstellenden het webinar volgen, gelukkig hebben we Ad de Jongh bereid gevonden zijn presentatie aan het eind van dit jaar nog een keer te geven. Mocht u ook deel willen nemen aan onze (online)bijeenkomsten, stuur dan een mail naar  administratie@nah-oost.nl. De volgende webinar zal plaatsvinden op 16 maart 2021. Heel graag tot dan.

  https://www.youtube.com/watch?v=FubVAveULcU
 • Gelezen – Anders verder
  ‘Anders verder. is een uitgave van Support4Life en bevat de levensverhalen van elf jongvolwassenen met één belangrijke overeenkomst: van de ene op de andere dag stond hun leven op zijn kop nadat er bij hen hersenletsel was geconstateerd. In dit boek vertellen elf jongvolwassenen openhartig over hun leven vóór en na deze levensbreuk. De schat aan informatie die deze unieke verhalen opleveren is van belang voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, maar ook voor ouders, broers en zussen, familieleden, vrienden en vriendinnen, (toekomstige) professionals en medewerkers van overheden en maatschappelijke organisaties.
 • Gezien – Webinar ‘Prikkels’
  Op donderdagavond 19 november organiseerde Het Fitte Brein het webinar ‘Prikkels’.  Dr. Tanja Nijboer doceerde over prikkels en overprikkeling. Tanja is Senior Onderzoeker en Universitair Hoofddocent, verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (UMCU en De Hoogstraat Revalidatie). Margôt Ros, actrice en o.a. bekend van Toren C, vertelde over haar eigen ervaringen en hoe haar leven en functioneren volledig veranderd is na een ongeval. Webinar terugzien.  
 • Edwin van der Sar Foundation en Hersenstichting samen verder
  In 2021 bestaat de Edwin van der Sar Foundation 10 jaar. Een mooie mijlpaal. De foundation kijkt niet alleen terug, maar kijkt ook vooruit! Onlangs zijn de krachten gebundeld met de Hersenstichting. Lees hier het oorspronkelijke bericht.
 • Bericht van team creatief
  Team creatief is bedoeld mensen met niet aangeboren hersenletsel die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Tijdens de workshops gaan we dan, onder het genot van koffie, thee en wat lekkers, samen leuke dingen maken. Je kunt hierbij denken aan versierde paastakken rond Pasen, mooie kerststukjes rond Kerst, maar ook aan allerlei andere creatieve ‘uitspattingen’ gedurende het jaar. Het thema zal dus elke keer anders zijn en ook afhankelijk zijn van de tijd van het jaar. De workshops zullen één keer in de 6 tot 8 weken plaatsvinden. Dit is uiteraard onder voorbehoud van alle coronamaatregelen. Een fijne dag gewenst en hopelijk tot snel! Met een creatieve groet, De werkgroep Creatief Voor deze werkgroep zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers die ons zouden willen ondersteunen bij het organiseren van de workshops. Dus heb je interesse of ken je iemand die interesse heeft, stuur dan een mail naar Ellen van Assen (info@nah-oost.nl).
 • Van de voorzitter
  Het jaar 2020 begon met mooie plannen. Vlak voor de eerste lockdown sprak ik Robert Monninkhoff, directeur van de SWB, en gaf terloops aan dat onze stichting behoefte had aan een kantoorruimte. Op woensdag- en vrijdagmiddag kunnen wij gebruik maken van kantoor 5 in het Open Leerhuis, gevestigd in het gebouw van de SWB. Hier kunnen ons bestuur en onze vrijwilligers vergaderen en zetten wij onze deur open voor hen die behoefte hebben aan een (coronaproof) gesprek met (een lid van) het bestuur. Het bizarre coronajaar 2020 heeft ons tot stilstand gedwongen en velen onder ons ervan bewust gemaakt wat werkelijk belangrijk voor ons is. Op persoonlijk vlak ligt dit toch voornamelijk in het onderling contact en de behoefte er voor elkaar te zijn. Mijn behoefte was niet anders. Ik vroeg me af hoe ik onze mensen met NAH en hun naasten kon blijven binden aan onze stichting en plaatste twee vacatures waarin ik ondersteuning vroeg voor ons bestuur en onze stichting. Een geschikte secretaris en veel enthousiaste vrijwilligers meldden zich aan. Met de nieuwe secretaris Ellen van Assen richtten we 4 professionele werkgroepen en 4 teams op. De werkgroepen Support, Wetenschap & Innovatie, Letsel & Arbeid en Medisch & Paramedisch, zullen de stichting ondersteunen en ons op de hoogte brengen van NAH-ontwikkelingen en actualiteiten. De 4 teams team PR, Sportief, Creatief en Jongvolwassenen, bestaande uit voornamelijk uit NAH-getroffenen, zullen activiteiten organiseren. Een van de initiatieven van het team PR is het uitbrengen van een nieuwsbrief waarin we alle actualiteiten, evenementen en bijdragen van ervaringsdeskundigen en vakdeskundigen plaatsen. Ik ben dankbaar voor het enthousiasme van alle vrijwilligers; hun gedrevenheid werkt aanstekelijk! Ik wens u veel leesplezier. Hartelijke groet, Lilian Wolthuis-Droste NAH Oost, voorzitter

Subscribe to our newsletter!