Speerpunten van NAH Oost

 • Bijeen laten komen van ervaring, kennis en kunde
 • Voor en door ervaringsdeskundigen
 • 1 vaste ontmoetingsplek 
 • 1 vaste contactpersoon
 • 5 jaarlijkse bijeenkomsten
 • Garantie van inzet van een gastspreker
 • Thematische bijeenkomsten: in het thema geïnteresseerde mensen nemen deel. Mensen zijn vrij te komen en betalen allen bij deelname.
 • Ruim 15% vindt zijn of haar aansluiting bij professionele behandeling en begeleiding. 
 • Het thema benaderen we integraal vanuit multidisciplinaire setting uit verschillende verwante organisaties.

De bijeenkomsten hebben een laagdrempelig en open karakter waarbij er respect is voor de (on)mogelijkheden en inbreng van de doelgroep.

 • Ervaringsdeskundigheid en vakdeskundigheid voeden elkaar en kunnen niet zonder elkaar voor ontwikkeling en zelfontplooiing.
 • Sluitstuk van de NAH-zorgketen, onderdeel van de ketenzorg.
 • We brengen de kennis en ontwikkelingen naar de mensen toe.
 • Laagdrempelige toegang tot profesionele inbreng.
 • NAH- thema’s worden besproken vanuit een breed perspectief met inbreng van ervaringsdeskundigen, naasten, vakdeskundigen en experts.
 • Een bagage aan inzicht, bewustwording, relativering en in de praktijk inpasbare tips en adviezen.
 • Reikt een sociaal NAH-netwerk aan.
 • Behoeften van deelnemers staan centraal.
 • Interactieve presentatie door een op de doelgroepgerichte gastspreker.