Weer grip op je leven met individuele begeleiding van interaktContour 

Je bent weer thuis na een beroerte, ongeval of bijvoorbeeld een hersenoperatie. En je wilt je dagelijkse leven weer oppakken. Maar je bent snel moe of je kunt je slecht concentreren. Het contact met anderen verloopt moeizaam en de relatie met je partner is veranderd. Als je hersenletsel hebt kunnen dagelijkse dingen ineens veel moeite kosten. Of je hebt er hulp bij nodig. Wil je weer grip krijgen op je leven en zoveel mogelijk zelfstandig blijven doen? Dan is individuele begeleiding van InteraktContour mogelijk iets voor jou.

Wat doet een individueel begeleider?
De begeleider komt regelmatig op afspraak bij jou langs. Je kunt ook contact hebben via beeldbellen. De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel zijn voor iedereen anders. Daarom is individuele begeleiding ook voor iedereen anders. We maken een plan op maat met jou én je netwerk. Daarin staat waar jij aan wilt gaan werken en hoe de individueel begeleider jou ondersteunt. We helpen je te begrijpen wat er aan de hand is en leren jou en je omgeving om te gaan met de veranderingen. We helpen je gebruik te maken van je eigen netwerk en gaan samen aan de slag met je sociale vaardigheden.

Hoe helpt individuele begeleiding mij?
Met individuele begeleiding krijg je handvatten, waardoor jij – met hulp van de mensen om je heen – zelfstandig kunt blijven wonen en functioneren. We ondersteunen jou en je gezin in het begrijpen en accepteren van je beperkingen door psycho-educatie (uitleg) te geven over het hersenletsel, in gesprekken met derden (bijvoorbeeld bij artsen, gemeente, bij aanvragen van voorzieningen of de stadsbank) en we kijken naar de invulling van je dag en helpen daarin structuur aan te brengen.  

Begeleiding aanvragen
Je hebt voor individuele begeleiding een beschikking nodig van de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz). Individuele begeleiding kan ook worden gefinancierd met een persoonsgebonden budget (pgb)

Wil je meer informatie over individuele begeleiding?