Bij Bartiméus hebben wij geregeld cliënten in diagnostiek of behandeling met visuele waarnemingsproblemen na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Dit wordt ook wel Cerebral Visual Impairment (CVI) genoemd.  Klachten kunnen erg divers zijn en een belemmering in het dagelijks leven vormen. Klachten die voorkomen zijn bijvoorbeeld: wazig zien, dubbelzien, (halfzijdige) gezichtsvelduitval en (visuele) overprikkeling.

Ook kunnen mensen problemen ervaren met het herkennen van voorwerpen of gezichten, het schatten van afstanden of moeite hebben met lezen. Deze klachten kunnen in kaart gebracht worden tijdens een Visueel Functie Onderzoek bij Bartiméus. Dit onderzoek wordt gedaan door een oogmeetkundige (orthoptist of optometrist) en een neuropsycholoog en kan plaatsvinden in een revalidatiecentrum waar Bartiméus mee samenwerkt of op een Bartiméus-locatie. De neuropsycholoog onderzoekt of de klachten passen bij CVI of dat er sprake is van andere stoornissen zoals een algemene aandachtsstoornis of een geheugenstoornis. 

Na het Visueel Functie Onderzoek volgt een intake. Tijdens de intake met de cliënt wordt besproken welke problemen er zijn en welke interventies er mogelijk zijn. Wat betekent de CVI voor deze cliënt in het dagelijks leven? Zijn er trainingen die voor deze cliënt geschikt zijn? Welke aanpassingen in de (fysieke) omgeving zijn nodig en mogelijk? Hoe kan de cliënt en zijn sociale omgeving rekening houden met de CVI? Op allerlei gebieden van het dagelijks leven kan advies en ondersteuning geboden worden zoals bij de communicatie, oriëntatie en mobiliteit, sociale interactie, zelfverzorging, werk en scholing. Ook het ondersteunen van de cliënt bij omgaan met verlies ten gevolge van NAH en het omgaan met overprikkeling en vermoeidheid kan belangrijk zijn. Tijdens het Multidisciplinair Overleg wordt besproken welke behandelaars hierbij betrokken gaan worden. Zo beschikt Bartiméus over onder andere oogmeetkundigen, (neuro)psychologen, ergotherapeuten, specialisten digitale toegankelijkheid, ambulant woonbegeleiders en maatschappelijk werkers met specialistische kennis op het gebied van een visuele beperking.