Het jaar 2022 is voorbij gevlogen. Corona had ons niet meer in de greep en dus konden de wandelingen, de creatieve avonden en de kookavonden weer doorgaan.

De creatieve avonden hebben een nieuwe locatie gekregen, namelijk het Kulturhus Hasselo. Naast Sport &Spel in de hal  bewegen we nu ook in het water. Wekelijks kan er prikkelarm en mèt zweminstructeur gezwommen worden in het toegankelijke Twentebad. Het wordt goed bezocht en is mogelijk gemaakt door een gift van de Hersenstichting.

Tijdens de bijeenkomsten kozen we voor verscheidene onderwerpen variërend van letselschade en traumatisch hersenletsel, een behandelmethode voor getroffenen en studeren met NAH tot neuro forensische pathologie.  Dit jaar verwelkomden we voor het eerst een gastspreker uit België.

In deze nieuwsbrief vind je de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst  op 17 januari 2023 waarbij gastspreker Prof.dr. Luciano Fasotti, klinisch neuropsycholoog in zal gaan op de meest voorkomende cognitieve gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel.  Verder kun je het programma Geef om je hersenen terugkijken, kun je de evaluatie van de pilot Prikkelarm zwemmen lezen en vind je de uitnodigingen voor de activiteiten.

Wil je ook ergens bij aansluiten of iets voor onze stichting betekenen, je bent welkom!
Ik wens u een fijne kerst en een gezellig, gelukkig en gezond 2023!!