Het jaar 2020 begon met mooie plannen. Vlak voor de eerste lockdown sprak ik Robert Monninkhoff, directeur van de SWB, en gaf terloops aan dat onze stichting behoefte had aan een kantoorruimte. Op woensdag- en vrijdagmiddag kunnen wij gebruik maken van kantoor 5 in het Open Leerhuis, gevestigd in het gebouw van de SWB. Hier kunnen ons bestuur en onze vrijwilligers vergaderen en zetten wij onze deur open voor hen die behoefte hebben aan een (coronaproof) gesprek met (een lid van) het bestuur.

Het bizarre coronajaar 2020 heeft ons tot stilstand gedwongen en velen onder ons ervan bewust gemaakt wat werkelijk belangrijk voor ons is. Op persoonlijk vlak ligt dit toch voornamelijk in het onderling contact en de behoefte er voor elkaar te zijn. Mijn behoefte was niet anders.
Ik vroeg me af hoe ik onze mensen met NAH en hun naasten kon blijven binden aan onze stichting en plaatste twee vacatures waarin ik ondersteuning vroeg voor ons bestuur en onze stichting.

Een geschikte secretaris en veel enthousiaste vrijwilligers meldden zich aan. Met de nieuwe secretaris Ellen van Assen richtten we 4 professionele werkgroepen en 4 teams op. De werkgroepen Support, Wetenschap & Innovatie, Letsel & Arbeid en Medisch & Paramedisch, zullen de stichting ondersteunen en ons op de hoogte brengen van NAH-ontwikkelingen en actualiteiten. De 4 teams team PR, Sportief, Creatief en Jongvolwassenen, bestaande uit voornamelijk uit NAH-getroffenen, zullen activiteiten organiseren.

Een van de initiatieven van het team PR is het uitbrengen van een nieuwsbrief waarin we alle actualiteiten, evenementen en bijdragen van ervaringsdeskundigen en vakdeskundigen plaatsen. Ik ben dankbaar voor het enthousiasme van alle vrijwilligers; hun gedrevenheid werkt aanstekelijk!

Ik wens u veel leesplezier.

Hartelijke groet,
Lilian Wolthuis-Droste
NAH Oost, voorzitter