Hopelijk heb je een fijne vakantie gehad, waarin weer wat meer mogelijk werd en we wat meer vrijheden kregen. De afgelopen bijeenkomsten werden omgezet in webinars. In het vervolg zullen we onze bijeenkomsten hybride gaan organiseren; in fysieke nabijheid waar mogelijk en online als alternatief. De eerstvolgende bijeenkomst op 21 september zal -zoals het er nu naar uitziet- bij Frans op den Bult gehouden worden. Ook de herhaling van het EMDR- webinar zal een plek krijgen. De datum hiervan is nog niet bekend. De teams en het bestuur zijn met succes (!) op zoek gegaan naar passende teamactiviteiten, geschikte locaties, gastsprekers en sponsoring.

In deze brief het verhaal en het interview van Jelle van Gorkum bij Humberto, het ervaringsverhaal van Frans Haandrikman en de aankondigingen van de bijeenkomst bij Frans op den Bult en  de teamactiviteiten.

Voor de zomervakantie zijn we druk bezig geweest met een nieuw samenwerkingsproject. Om de overgang van het moment van ontslag uit een zorginstelling naar de thuissituatie voor mensen met NAH en hun naasten te verbeteren, zijn zorgaanbieders , Hogeschool Saxion,  Hogeschool Arnhem Nijmegen en NAH Oost een samenwerking aangegaan waarbij verbetering van het welzijn van mensen met NAH in de adaptatiefase leidend is. Ontwikkelingen vanuit deze groep zullen in onze nieuwsbrief gedeeld worden.

Rest me je veel leesplezier en nog enkele fijne zomerweken te wensen!