We zijn blij dat we, met een kleine vertraging, weer een nieuwsbrief hebben samengesteld met deze keer  een mix van  activiteiten, een bijeenkomst, een boekbespreking, info van de de Clash en een mooi initiatief van Evelien. Evelien is van team creatief en ze gaat, mede door het succes van de aquarellessen die ze bij NAH Oost gaf, bij haar thuis aquarellessen verzorgen. Ook in deze nieuwsbrief een artikel over het Duizeligheidtherapie Twente. 

Nieuw in ons aanbod zijn de zwem- en beweeglessen in het Twentebad. Dit is een samenwerking van het Twentebad en NAH Oost mogelijk gemaakt door een Op Stap subsidie van de Hersenstichting.

De bijeenkomst van 20 september met gastspreker Frank van de Goot wierp een klinisch pathologische blik op verworven hersenletsel, een onderwerp dat zorgde voor een geboeid groot aantal deelnemers. Lees in deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst  wat zal  gaan over een passend aanbod in het onderwijs voor de student met NAH en ondersteuningsmogelijkheden aan student, ouders en docenten.

NAH oost houdt mensen in beweging. Wil je ook ergens bij aansluiten of iets voor onze stichting betekenen, je bent welkom!

Hartelijke groet,
Lilian