Participatie en aanpassing na hersenletsel                                                                                                                         

door psycholoog en senior onderzoeker Daan Verberne

Daan Verberne nam ons mee in de resultaten van zijn proefschrift ‘ ‘Psychosocial outcome after stroke and traumatic brain injury. Longitudinal perspectives and recommendations for afterstroke.

Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op de psychosociale gevolgen van beroerte en traumatisch hersenletsel. Psychosociale gevolgen zijn verminderde denkfuncties zoals concentratie- en geheugenproblemen, emotionele gevolgen zoals angst en somberheid en verminderde participatie in de maatschappij. Bij participatie gaat het bijvoorbeeld om deelname aan activiteiten zoals werk, huishouden, sport en sociale contacten.

De resultaten van de onderzoeken tonen aan dat een groot deel van de thuiswonende mensen goed herstelt van hersenletsel maar een deel niet. Mensen zijn bijvoorbeeld bang voor een nieuwe beroerte of kunnen hun werk niet hervatten omdat ze concentratieproblemen hebben. Omdat de psychosociale gevolgen voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar zijn, is er meer structurele aandacht nodig door verpleegkundigen. Deze relatief goedkope en laagdrempelige nazorg biedt de essentiële aandacht voor psychosociale problemen waardoor mensen zich gerustgesteld voelen.