Op 16 maart was Eric Hermans onze gastspreker. Hij schreef het boek Over het hoofd gezien; 100.000 kinderen met NAH. Het is een boek over een ernstig onderschat openbaar gezondheidsprobleem

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen is volgens Eric Hermans het grootste en tegelijkertijd het meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd. De meest recente schattingen gaan er van uit dat 1 op elke 2 wereldburgers gedurende zijn leven NAH oploopt, meer dan welke andere aandoening of ziekte dan ook. Ruim 130.000 Nederlanders lopen jaarlijks NAH op, waaronder een onevenredig groot aantal kinderen. In  “Over het hoofd gezien” stelt Hermans dat er in Nederland op elk moment minstens 100.000 kinderen rondlopen met onbehandelde onzichtbare beperkingen ten gevolge van NAH.

Hierbij moet gedacht worden aan: vermoeidheid, hoofdpijn, en problemen met leren, gedrag en emoties. De auteur illustreert de blijvende impact van deze problemen aan de hand van twaalf levensgeschiedenissen van kinderen met NAH. Deze verhalen maken duidelijk dat de zorg voor kinderen met NAH ernstig tekort schiet met verloren participatie, levensgeluk en productiviteit als gevolg. Door onwetendheid  wordt dit enorme probleem niet breed onderkend. NAH moet naar de mening van Hermans beschouwd en behandeld worden als een chronische ziekte met een daarbij behorende aanpak van ziekte management.

Het boek is makkelijk te lezen, er worden geen moeilijke medische termen gebruikt en het laat je achter met een gevoel van verbijstering. Verbijstering omdat de klachten en problemen zo vaak verkeerd begrepen worden en daardoor niet adequaat behandeld.

Dit verhelderende boek kunt u tegen een gereduceerd tarief bestellen (19,50 incl. verzendkosten, normaal 24,95). u kunt een mail sturen naar erichermans@kpnmail.nl met vermelding nieuwsbrief NAH Oost, uw naam, adres en 06 nummer. U ontvangt dan een betaalverzoek, na betaling wordt het boek verzonden.