Wat zijn we ontzettend blij met deze geweldige actie van Lionsclub Enschede Adversa, zij  steunen  dit jaar Stichting NAH Oost financieel met de opbrengst van hun jaarlijkse wijnactie.

In oktober mochten we ons presenteren aan deze club, we vertelden over onze stichting, over de bijeenkomsten, de activiteiten die we dit jaar hebben georganiseerd en de plannen voor de komende jaren. De leden luisterden heel aandachtig, stelden mooie vragen en gaven aan dat ze  naast deze prachtige actie ook wel graag iets in praktische zin voor ons willen betekenen.

Het voelde als een warm bad, wat een betrokkenheid en niet onbelangrijk, door deze actie kunnen we onze activiteiten uitbreiden en veelal gratis aanbieden.

Over de Lionsclub Enschede Adversa                                                                                                                                                                                          Lionsclub Enschede Adversa zet zich in voor de lokale gemeenschap. Zij organiseren diverse activiteiten waarmee ze bijdragen aan diverse doelen in Twente.

De Missie
Samen een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap. Samen zetten wij ons in om bij te dragen aan het vergroten van de levensvreugde binnen de lokale gemeenschap, onder het motto: ‘Adversa is samen doen, samen helpen, samen geven’.

De Visie
Mensen die openstaan voor elkaar en anderen samenbrengen in een gezellige, hechte omgeving, waarin wij uit gezamenlijke activiteiten energie putten die wij inzetten om iets te kunnen doen om de levensvreugde van de lokale gemeenschap te vergroten.

De website:

Lions Club Enschede Adversa