Onderwerp: Een passend aanbod in het onderwijs voor de student met NAH en de ondersteuningsmogelijkheden aan student, ouders en docenten.

Gastspreker: Rixt Ytsma; Onderwijsdeskundige NAH bij De Hoofdzaak.

Locatie: Frans op den Bult, Hengelosestraat 8, 7561 RT Deurningen (Dinkelland)

Tijd: Dinsdag 15 november 2022 van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Het is vaak niet zo eenvoudig om je in het onderwijssysteem te ontwikkelen als je NAH hebt. De voorzieningen in alle onderwijsvormen zijn er, maar worden nog weinig benut. Na vanavond weet je als student welke voorzieningen, middelen en mogelijkheden er zijn zodat het onderwijsaanbod passend is. Als docent weet je hoe je dit aanbod kunt inzetten. Dit doen we door gebruik te maken van voorbeelden uit de praktijk, met beeldmateriaal en aan de hand van ervaringen van de deelnemers. Aanmelden kan tot 14 november 2022 door een mail te sturen naar administratie@nah-oost.nl. Kosten voor deelname zijn voor mensen met NAH €5,00 , naasten €7,50 en professionals €10,00. Graag contant betalen, pinnen is niet mogelijk.