Eind maart 2020 sprak Lilian met SWB-directeur Robert Monninkhoff. Na afloop van het gesprek gaf hij een rondleiding door het gebouw waar professionals en cliënten werkzaam zijn. Een grote groep van deze cliënten zijn mensen met NAH. Het was mooi te ervaren hoe mensen zich ondanks hun beperkingen verdienstelijk kunnen maken en hieraan samen plezier ervaren.
Binnen het gebouw van de SWB aan de Wegtersweg 14 in Hengelo hebben zich meerdere maatschappelijke organisaties gevestigd. Enthousiast geworden door deze laagdrempelige, maatschappelijk-sociaal en motiverende organisatie, polste Lilian voorzichtig of er nog plaats was voor NAH Oost. En dat was er!

We zijn ontzettend dankbaar dat we op de woensdag- en vrijdagmiddagen van 14.00 tot 16.30 uur gebruik mogen maken van een kantoorruimte, we kunnen er overleggen en vergaderen met bestuur en teams en we gebruiken deze ruimte ook om u te spreken! Mocht u met ons in gesprek willen, maak dan een afspraak via info@nah-oost.nl we ontmoeten u graag!!