Er is voor het eerst onderzoek gedaan naar het ziektebeeld van overprikkeling en naar de impact ervan op het leven bij mensen die getroffen zijn door een vorm van niet aangeboren hersenletsel. In het bijzonder werd onderzocht welke invloed een zintuiglijke belasting heeft op het ontstaan en de aard der klachten en de duur van het ziektebeeld.

Eerder heeft Hersenletsel-uitleg ziekte klachten, ontstaan na het verkrijgen van hersenletsel, onder 1400 mensen met hersenletsel geïnventariseerd. Een goed gefundeerde onderbouwing ontbrak aan het eerdere onderzoek.  Dit werd wel noodzakelijk geacht aleer de ernst van de problematiek onder de aandacht kon worden gebracht van zorgverleners en van instanties als overheid, verzekeraars en UWV.  Velen zien uit naar een veranderd beleid voor mensen met niet aangeboren hersenletsel; een beleid dat rekening houdt met de verminderde belastbaarheid op ook zintuiglijk gebied. Het ziektebeeld omvat ernstige tot zeer ernstige neurologische klachten ontstaan voor een variabele duur.

Het inzicht is nieuw, dat er een ziektebeeld ontstaat met neurologische klachten al dan niet gecombineerd met cognitieve klachten. Het herstel van dit uit zintuiglijke overbelasting ontstane ziektebeeld kan weken, maanden en – soms en voor sommigen – jaren duren. Op alle fronten is participatie ernstig bemoeilijkt.

In het gepubliceerde rapport staat een gehele en aangescherpte definitie voor het ziektebeeld van overprikkeling bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. De veelheid aan klachten lijkt zijn oorsprong te vinden in de oudere delen van ons zenuwstelsel zoals de hersenstam met het reticulaire netwerk, het cerebellum en de middenhersenen. “Overprikkeling” lijkt een containerbegrip te zijn geworden, waarbij iedereen het anders kan duiden. We pleiten voor een nieuwe naam specifiek passend bij hersenletsel. Tot we een passende naam hebben gevonden, noemen wij het vanaf heden: hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld door Zintuiglijke Overprikkeling.

Binnenkort wordt er een handzaam boekje gepubliceerd op de website overprikkeling.com voor hulpverleners en directe omstanders. Hierin staan tips ter mogelijke preventie; een beschrijving hoe een naderend ziektebeeld bij een ander te herkennen en advies waarmee wellicht het ontstaan is te voorkomen.

De onderzoekers hopen dat de resultaten van dit onderzoek onder mensen met een vorm van niet aangeboren hersenletsel zullen leiden tot erkenning en tot een herkennen van, in brede kring. Zij zien ernaar uit dat hun recht zal worden gedaan door de herkenning van het ziektebeeld dat met zich meebrengt een voortdurend waakzaam zijn en/of een zich zoveel mogelijk terugtrekken en isoleren. Dat is nu de enige uitweg om eigen regie te voeren op fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. Het is in strijd met het concept van positieve gezondheid dat in 2012 geïntroduceerd werd in Nederland. Zij wensen in het bijzonder dat het gerapporteerde bijdraagt aan het verbeteren van de levensomstandigheden doordat beleidsmakers dit rapport ter harte nemen.

Het onderzoek ‘Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel?’ kunt u hier vinden  https://www.hersenletsel-uitleg.nl/onderzoek-overprikkeling