Leraren positief over Samen naar School

Leraren op scholen met een Samen naar School klas oordelen over het algemeen positief over deze klas. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze vinden de aanwezigheid van leerlingen met een (ernstige) handicap op hun school een verrijking voor zichzelf en voor de medeleerlingen.

In een Samen naar School klas krijgen kinderen met een handicap onderwijs op maat in een reguliere school. Waar mogelijk sluiten ze aan bij de leerlingen van de school. En waar nodig krijgen ze onderwijs, zorg en ondersteuning op maat in hun eigen, aangepaste lokaal. Om dat te laten slagen, is een positieve houding van de docenten van groot belang. En dat zit wel goed, blijkt uit het onderzoek

De ervaringen met de Samen naar school klas zijn voor alle leraren in het onderzoek positief. Zo vinden ze dat het hun blik verbreedt en hun kijk op kinderen met beperkingen verandert. Zorgen zijn er soms ook, bijvoorbeeld over hoe de leerlingen zouden reageren op leeftijdsgenoten met een handicap. Maar die zorgen bleken in de praktijk onnodig: ‘We hebben erover gepraat. Een leerling gaf een presentatie over haar zus met beperkingen. Iedereen vond het normaal en accepteerde het.’ De Samen naar School klas stelt leraren soms wel voor uitdagingen. Bijvoorbeeld als ze bij het buitenspelen of de gymnastiekles rekening moeten houden met leerlingen in een rolstoel.

Samen naar School klassen worden mogelijk gemaakt door de donateurs en vrijwilligers van het Gehandicapte Kind. Ze vormen een belangrijke toevoeging aan het Nederlandse onderwijssysteem, waar veel kinderen met een handicap nog buiten de boot vallen. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen volgen de klassen al jaren. Ze kijken naar de ervaringen van leraren, van leerlingen, en naar contacten tussen leerlingen met en zonder handicap. Het eerste onderzoek, naar attitudes van leraren, is afgerond en gepubliceerd in vakblad Didactief (lees hier het artikel). Binnenkort volgen meer uitkomsten, die we zullen delen via deze site en de vakmedia.

Wij gaan er ondertussen voor zorgen dat er nog meer Samen naar School klassen komen. Zodat nog veel meer leraren – en kinderen met en zonder handicap! – het positieve effect van de klassen gaan ervaren. Help je mee?