De werkgroep Letsel & Arbeid heeft tot doel om als vraagbaak en bron van informatie en kennis te dienen voor stichting NAH Oost. Heeft u bijvoorbeeld vragen over de behandeling van een letselschadezaak na een ongeval of andersoortig  voorval of vragen die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, re-integratie, uitkeringen (UWV) en de juridische positie van de werknemer en de werkgever dan kunt u die stellen via het secretariaat of via het spreekuur van NAH Oost. (info@nah-oost.nl)

Deze bijdrage gaat over de vraag hoe een letselschadezaak (na een ongeval) normaliter verloopt en wat je als betrokkene mag verwachten. In de volgende nieuwsbrief komt de juridische positie van de werknemer en de werkgever aan de orde.

Dat een ongeval in een klein hoekje zit blijkt helaas maar al te waar te zijn. De gevolgen ervan zijn vaak enorm ingrijpend. Niet alleen voor het slachtoffer zelf maar ook voor het gezin, familie en vrienden. De gevolgen werken ook door in zaken als werk en inkomen, het sociale leven dat iemand heeft (had), sport en hobby’s en vele andere zaken die voor velen zo vanzelfsprekend zijn. Kortom; alles wat normaliter belangrijk is voor iemand, is verdwenen of is ineens niet vanzelfsprekend meer.

In de meeste gevallen begint een letselschadezaak met het onderzoek naar de vraag of er een aansprakelijke partij is aan te wijzen. Soms is dat niet noodzakelijk wanneer er een vorm van verzekeringsdekking is, die uitkeringen doet zonder dat er een aansprakelijke partij nodig is (bijvoorbeeld bij een reis- of een ongevallenverzekering of bij een verkeersverzekering zoals een SVI). In veel gevallen zal er na een ongeval met letsel een aansprakelijke partij aangewezen kunnen worden. Na erkenning van de aansprakelijkheid zal diens verzekeraar (meestal een aansprakelijkheidsverzekeraar voor motorvoertuigen of een aansprakelijkheidsverzekeraar voor particulieren of voor bedrijven) de door het slachtoffer geleden schade moeten vergoeden. Doorgaans worden in dat geval ook voorschotten betaald op deal door het slachtoffer gemaakte kosten.

 Bij onkosten en schade door een ongeval wordt uitgegaan van een zeer ruim schadebegrip. Ook minder voordehand liggende schadeposten moeten worden vergoed. Bij schade moet u onder meer denken aan onverzekerde medische kosten, de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar, misgelopen inkomen, misgelopen inkomsten uit witte- en zwarte bijverdiensten, huishoudelijke hulp, schade omdat er hulppersonen moeten worden ingehuurd voor onderhoud van woning en tuin en extra reiskosten. Daarnaast heeft het slachtoffer recht op een smartengeldvergoeding. De bedragen voor smartengeld zijn relatief laag, maar bij ernstig letsel met veel beperkingen gaat het toch om zeer substantiële bedragen.

Tegenwoordig is het ook voor een kleine groep van familieleden mogelijk, om bij zeer ernstig letsel een smartengeldvergoeding te krijgen. Een letselschadezaak gaat echter om veel meer dan alleen geld. De verzekeraar is verplicht om het slachtoffer, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is terug te brengen in de toestand zoals die bestond voor het ongeval. Dat betekent dat de verzekeraar de verplichting heeft om de kwaliteit van leven van het slachtoffer in privé zoveel mogelijk te herstellen (denk daarbij aan het gezinsleven, hobby’s, vrije tijd en het sociale leven) en daarnaast de verplichting heeft om een slachtoffer te re-integreren bij de eigen werkgever of elders. Uiteraard is de verzekeraar verplicht om het herstel van het slachtoffer zoveel mogelijk te bevorderen en ook kosten voor minder reguliere behandelmethoden kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

De afwikkeling van een letselschadezaak is dus een veel uitgebreider proces dan “het geven van een zak geld aan het slachtoffer’. Het is in alle gevallen maatwerk en de verzekeraar zal daarin mee moeten denken. Niet onbelangrijk om te vermelden is dat een slachtoffer van een ongeval hulp kan inschakelen voor juridische bijstand zonder dat daarvoor het slachtoffer kosten aan verbonden zijn. De kosten voor rechtsbijstand vormen een schadepost die door de aansprakelijke schadeverzekeraar moet worden voldaan.

Gesteld kan worden dat in Nederland gelukkig een sluitend en goed werkend juridisch systeem voorhanden is dat het slachtoffer in de gelegenheid stelt om zich bij de afwikkeling, van de gevolgen van een ongeval, te laten ontzorgen door een belangenbehartiger op juridisch gebied, waarvan de rol veel verder gaat dan wellicht wordt gedacht. Het op de juiste wijze afwikkelen van een letselschadezaak is nu eenmaal veel meer dan geld alleen. Het is maatwerk waarbij voorop staat dat het slachtoffer, zoveel als mogelijk is, teruggebracht moet worden in de kwaliteit van leven en werken zoals die bestond voor het ongeval.

Deze bijdrage is geschreven door:

 Mr. E.P. (Erik) Dorenbosch

Advocaat gespecialiseerd in letselschade en verzekeringsrecht Lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) Erik Dorenbosch is werkzaam bij Bosch & Berg Letselschade Advocaten te Borne.