Dankzij een een subsidie van 19 miljoen euro vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt er een nieuwe MRI-scanner gebouwd in Nijmegen. De scanner zal met een magnetische veldsterkte van 14 tesla de sterkste en meest gevoelige ter wereld zijn voor menselijk gebruik.

 

De nieuwe scanner brengt op dezelfde manier ook voordelen voor onderzoek naar hersenaandoeningen. De kennis die opgedaan is met studies op celniveau, bijvoorbeeld met post-mortemweefsel, kan nu beter worden vergeleken met data van levend hersenweefsel in MRI-studies. De onderzoekers in het project DYNAMIC, waaraan de subsidie wordt verstrekt, beschrijven al vijf verschillende onderzoeksprojecten met hersenaandoeningen: Multiple Sclerose, de ziekte van Parkinson, psychiatrische ziekten, vasculaire hersenaandoeningen en dementie. Maar in feite kunnen alle neurologische ziekten baat hebben bij onderzoek met de ‘14T’.

 

De technologie van de magneet is behoorlijk bijzonder, aldus Norris. ‘Normaal gesproken zou je een enorm grote scanner nodig hebben om zulke hoge magneetvelden te kunnen bereiken. Maar omdat we een nieuwe technologie gebruiken met een hoge temperatuur supergeleider zal de scanner niet veel groter worden dan de standaard MRI scanners.’ De nieuwe technologie is ook beter voor het milieu, aangezien het minder grote hoeveelheden helium nodig heeft om het systeem te koelen.