Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021, tijd om even terug te kijken naar dit bijzondere jaar. Dit jaar hebben wij onze doelen ruimschoots gehaald. We wilden graag dat mensen met NAH aan activiteiten zouden deelnemen en hoopten deze consistent aan te kunnen bieden. Niet alleen het aantal vrijwilligers vermeerderde, ook onze (online) reikwijdte verbreedde. Dit betekent dat wij zichtbaarder en vindbaar zijn voor onze doelgroep. Dank daarvoor! Ook zijn we dankbaar dat we veel fijne, enthousiaste mensen mochten begroeten bij de activiteiten. Helaas moeten we nu even op de rem trappen i.v.m. de Coronamaatregelen maar zo gauw het weer mag gaan we door met de bestaande en met nieuwe activiteiten.
Hoewel we de stille hoop koesterden dat we weer themabijeenkomsten mochten organiseren bij Frans op den Bult, heeft dit in 2021 slechts één keer plaatsgevonden. Wij houden ons aan de maatregelen van het RIVM. In 2021 zullen bijeenkomsten hybride worden; fysiek waar mogelijk en als webinar als het niet anders kan.

We zijn blij verrast door de sponsoring, giften en subsidies van verschillende organisaties, stichtingen en particulieren. Het geeft ons de financiële ruimte om onze plannen uit te breiden en te verfijnen.
Door de toename aan werkzaamheden en rekening houdend met de mogelijkheden van onze bestuursleden, is een extra bestuurslid van harte welkom. De vacature vind je in deze nieuwsbrief. Voel je vrij om te reageren.
Hopelijk kijk je terug op een mooi 2021. Wij wensen je veel leesplezier en een mooie decembermaand. Heel graag tot volgend jaar!